"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA
ul. Piekary 19
60-967 Poznań

e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl
telefon /centrala/: +48 61 8532011
fax: +48 61 8524631

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
KRS nr 84013
Kapitał zakładowy 1 700 850,00 zł
NIP 778 10 07 755

Kontakt on-line:

Firma / instytucja:
Adres e-mail:
Osoba kontaktowa:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Załączniki:AKTUALNOŚCI


W Biurze został opracowany katalog słupów kratowych dla dwutorowych linii napowietrznych 110 kV. Szczegóły – parametry słupów tej serii zawarte są w opracowaniu KARTY KATALOGOWE, do uzyskania w Biurze.W Biurze został opracowany katalog słupów kratowych dla jednotorowych linii napowietrznych 110 kV. Szczegóły – parametry słupów tej serii zawarte są w opracowaniu KARTY KATALOGOWE, do uzyskania w Biurze.W dniach 15 – 17 września 2014 roku odbyły się w Bielsku – Białej kolejne, 28 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie – ENERGETAB 2014. Od wielu lat, Biuro nasze jest czynnym uczestnikiem tych targów. Ekspozycja Biura znajdowała się w pawilonie 6 (L2), wspólnie z ekspozycją Elbudu Katowice Sp. z o.o.W dniu 7 lutego 2013 roku w Centrum Kongresowym w Poznaniu po raz czwarty z rzędu podczas Gali Finałowej rozdania "Gazel Biznesu dla najbardziej dynamicznych małych i średnich firm" w Polsce odebraliśmy kolejny dyplom i gratulacje.W dniach od 8 do 10 maja w Poznaniu odbyawła się kolejna imreza targowa pod nazwą EXPOPOWER 2012.

NASI PARTNERZY
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA i Oddzial‚y Spól‚ki
Spólki dystrybucyjne energii elektrycznej

Przedsie™biorstwa wykonawcze.

Inwestorzy farm wiatrowych.

Operatorzy telefonii komórkowej

Zakl‚ady przemysl‚owe
WYBRANE PROJEKTY
Budowa stacji 400/220/110 kV Ol‚tarzew.
Rozbudowa stacji 220/110 kV Swiebodzice o rozdzielnie™ 400 kV
Stacja transformatorowa 110/20/10 kV Plichowice
Stacja 110/15 kV Jezyce
"Pa…tnów"
 
DANE TELEADRESOWE
"ENERGOPROJEKT POZNANƒ" SA
ul. Piekary 19
60-967 Poznan
e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl
telefon /centrala/: +48 61 8532011
fax: +48 61 8524631
NIP 778 10 07 755
 
Regionalne Biuro Projektów w Katowicach
ul. Rodzien„ska 1B
40-382 Katowice
e-mail: biuro.katowice@energoprojekt.poznan.pl
telefon: +48 32 606 58 60
 
Regionalne Biuro Projektów w Warszawie
ul. Swie™tokrzyska 18
00-052 Warszawa
e-mail: biuro.warszawa@energoprojekt.poznan.pl
telefon: +48 605 106 072
 
 
 
 
 

 ...

biuro@energoprojekt.poznan.pl
ul. Piekary 19, 60-967 Poznań, tel: +48 61 853 20 11
©2017 Energoprojekt Poznań SA · All rights reserved · matik